A – Agencija

Atrade_A_agencija Aplikacija  A-agencija je  kompletno rješenje za agencijsko poslovanje.

Modularno je organizirana što joj omogućava veliku fleksibilnost u organizaciji izbornika po željama korisnika.

A – Agencija je organizirana kao web aplikacija  a amijenjena je prvenstveno turističkim  agencijama ali i ostalim subjektimakao što su  mamj hoteli i samostalni iznajmljivači apartmana.

Kroz A-Agenciju korisnik može u potpunosti upravljati svim potrebnim podacima o objektima, upravljati njihovom raspoloživošću, postavljanjem cjenika i specijalnih ponuda.

Također je omogućena distribucija podataka o objektima na druge prodajne kanale i partnere.

Osim podataka o objektima A -Agencija podržava i kompletnu oprativu rada sa upitima i rezervacijama. Upiti generirani na web portalima korisnki automatski se integriraju u sučelje za obradu upita. Operater u agenciji pomoću sučelja za obradu upita priprema sve potrebno za slanje ponude klijentu.

Sama ponuda kreirana na sustavu je interaktvnog karaktera tj. primatelj ponude može direktno na ponudi klikom potvrditi prihvaćanje ili neprihvaćanje ponude. U slučaju neprihvaćanja primatelj ponude (klijent) ima mogućnost očitovati se o razlozima neprihvaćanja ponude. Opcije odgovora klijenata u slučaju neprihvaćanja ponude postavlja sama agencija odnosno korisnik sustava sukladno svojim poslovnim postavkama i organizaciji rada.

GLAVNI SERVISI A -Agencije

Online rezervacije

 • kompletan servis naplate (putem kartica – 128 bitna kriptacija, banaka…).
 • kreiranje i dostava potrebene dokumentacija (potvrda rezervacije, uplate, voucher…)

Logisitka obrade upita

 •  zaprimanje upita u posebno dizajnirano sučelje za obradu upita
 • automatsko i operatorsko kreiranje ponude po upitu
 • formiranje financijskih dokumenata
 • praćenje korespondencije sa klijentom

Back-office alati

 • knjiga gostiju (prijava MUP-u i TZ-u)
 • newsletter servis
 • statistike – rezervacija, upita, posjećenosti
 • financijska operativa (izdavanje faktura, praćenje naplate i obveza i sl…)

 Prodaja

 • distribucija podataka na druge sustave –GDS i IDS (Amadeus, Booking.com, Atraveo, Casamundo…)
 • mreža agencija koje koriste sustav

A Agencija je modularno organizirana kroz sljedeće module:

 1. Objekti – unos i upravljanje podacima
 2. Paketi
 3. Webshopovi
 4. Prijava i odjava gostiju
 5. Financije
 6. Call centar
 7. Statistika
 8. Postavke